Κάντε κλικ στις «Συντεταγμένες» του κάθε έργου, ωστε να το προβάλλετε στο Google Earth.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ & ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΤΟΣ
1 Μαρίνα Πόρτο Λάγος Ξάνθης Ξύλο / Σκυρόδεμα τύπου Τ31 60μ ∆ΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε ΔΗΜΟΣΙΟ 41 0 17,69N
25 7 12,32E
2001
2 Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου Αll Concrete 1024-10, 1024-12,1030-10,
290μ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 37 41 25,90N
26 57 19,73E
2002
3 Μαρίνα Ναυταθλητικών εγκαταστάσεων
Φαληρικού όρμου (Ολυμπιακό Έργο)
Αll Concrete 1030-10, 612μ Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ-
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ 37 56 13,28N
23 41 10,24E
2003
4 Μαρίνα Ξενοδοχείου Σάνη Αll Concrete 1030-15, 420μ ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΝΗ Α.Ε ΙΔΙΩΤΙΚΟ 40 5 53,25N
23 18 37,86E
2004
5 Μαρίνα Καρύστου Ευβοίας Αll Concrete 1030-10, 40μ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ 38 0 45,41N
24 25 8,94E
2004
6 Πλωτή προβλήτα ∆ήμου Πόρου Αll Concrete 1030-10, 1030-13, 110μ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ 37 30 4,85N
23 27 15,96E
2005-2006
7 Πλωτή προβλήτα ξενοδοχείου Ionian Blue στη Λευκάδα Αll Concrete 1024-10, 1024-12, 42μ IONIAN BLUE HOTEL ΙΔΙΩΤΙΚΟ 38 44 27,16N
20 44 0,52E
2006
8 Πλωτή προβλήτα ιδιώτη στο Μεγανήσι
Λευκάδας
Αll Concrete 1030-10, 15μ ΙΔΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 38 39 40,47N
20 45 36,95E
2006
9 Πλωτή προβλήτα ιδιώτη στην Ερμιόνη
Αργολίδας
Αll Concrete 1030-10, 10μ ΙΔΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 37 23 19,41N
23 15 28,38E
2006
10 Αλιευτικό Καταφύγιο Αστρακερής Κέρκυρας Αλουμίνιο / Σκυρόδεμα 96μ Κ/ΞΙΑ ΤΡΙΕ∆ΡΟΝ Α.Ε. - INTERMONTE A.E. ΔΗΜΟΣΙΟ 39 47 44,25N
19 45 32,74E
2005
11 Πλωτές Προβλήτες στην Πάφο Κύπρου Αλουμίνιο / Σκυρόδεμα 40μ SEMESCO CO LT D Αρχή Λιμένος
Κύπρου
34 45 15,82N
32 24 29,11E
2005
12 Τουριστικό Καταφύγιο Αμφιλοχίας Αλουμίνιο / Σκυρόδεμα 136μ &
Κυματοθραύστης SF 300 100μ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΟ 38 52 10,85N
21 9 38,30E
2006
13 Πλωτές Προβλήτες στην Κέρκυρα Αll Concrete 1030-17 & 1024-12 41m ΙΔΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 39 39 31,58N
19 51 13,20E
2006
14 Πλωτή προβλήτα Υδροπλάνων στην Κάλυμνο Αll Concrete 1024 12μ Air Sea Line ΙΔΙΩΤΙΚΟ 36 56 49,57N
26 59 8,49E
2006
15 Τουριστικό καταφύγιο Παλαιοκαστρίτσας
Κέρκυρας
Αll Concrete 1030 120m & Αll Concrete
1035 15μ
Κ/ΞΙΑ ΤΡΙΕ∆ΡΟΝ Α.Ε. -
ΥΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ 39 40 21,86N
19 42 31,46E
2007
16 Πλωτή προβλήτα Υδροπλάνων στην Πάτμο Αll Concrete 1024 20μ Air Sea Line ΙΔΙΩΤΙΚΟ 37 19 40,71N
26 32 45,73E
2007
17 Τουριστικό Καταφύγιο Νέας Κίου Αργολίδας Αll Concrete 1030 26μ ΕΡΓΟΤΕΡΑ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ 37 34 58,96N
22 44 50,57E
2007
18 Μαρίνα Ακτίου Κυματοθραύστης SF 400 280μ, All Concrete SF 1040 80μ & Αλουμίνιο / Σκυρόδεμα 120μ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ 38 56 56,15N
20 45 52,90E
2008
19 Ιδιωτική πλωτή προβλήτα στο Θύνι Αργολίδας All Concrete SF 1024 20m ΙΔΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 37 23 26,69N
23 4 39,63E
2008
20 Ιδιωτική πλωτή προβλήτα στην Κόστα All Concrete SF 1030 17m WS Real Estate ΙΔΙΩΤΙΚΟ 37 17 41,32N
23 9 44,94E
2008
21 Ιδιωτική πλωτή προβλήτα στην Κέρκυρα All Concrete SF1024 30m & All
Concrete SF1024 20m
Corfu Farm ΙΔΙΩΤΙΚΟ 39 40 33,33N
19 50 33,22E
2008
22 Πλωτή προβλήτα Υδροπλάνων στο Αργοστόλι Αll Concrete 1024 20μ Air Sea Line ΙΔΙΩΤΙΚΟ 38 10 45,50N
20 29 25,73E
2008
23 Πλωτές Προβλήτες Λίμνης Πρεσπών
(Λιμενίσκοι)
All Concrete SF 1024 135μ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Α.Τ.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ 40 50 15,71N
21 01 19,11E
2008
24 Πλωτές Προβλήτες Λίμνης Πρεσπών (Σκάλες) All Concrete SF 1024 60μ & All
Concrete SF 1230 30μ
ΔΙΣΤΗΛΩΣ Α.Τ.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ 40 50 15,71N
21 01 19,11E
2008
25 Όρμος Παναγιά Χαλκιδικής All Concrete SF 1024 108μ & Αλουμίνιο
/ Σκυρόδεμα 340μ
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ 40 13 58,07N
23 44 23,13E
2008
26 Μαρίνα Πάτμου Κυματοθραύστης SF 400 100μ Ε∆ΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ 37°19'45.73" N
26°32'46.18"E
2008
27 Αλιευτικό Καταφύγιο Καλικράτειας All Concrete SF 1230-15 45μ ΑΘΩΝΙΚΗ Α.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ 40°18'37.47"N
23° 3'24.94"E
2009
28 Ιδιωτική πλωτή προβλήτα στο Πόρτο Χέλι All Concrete SF 1024-15 15μ ΑKS HOTEL ΙΔΙΩΤΙΚΟ 37 18 19,36N
23 8 37,84E
2009
29 Ειδικές Πλωτές προβλήτες Λάρνακας &
Λεμεσού
All Concrete SF 1240, 120μ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ 34°38'43.57"N
33° 0'24.85"E

-----
34°55'41.08"N
33°38'42.14"E
2010
30 Πλωτές Προβλήτες Βασιλικής και Σύβοτα Λευκάδος All Concrete SF 1024 40μ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ 38°37'36.86"N
20°36'25.06"E

38°37'19.65"N
20°41'2.59"E
2010
31 Πλωτές προβλήτες Νέας Περάμου Καβάλας

All Concrete SF 1030 90μ & Αλουμίνιο /
Σκυρόδεμα 204μ

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟ 40°50'58.57"N
24°19'15.00"E
2010
32 Πλωτές προβλήτες Σαλαμίνας

Θερμογαλβανιζμένος Χάλυβας /
Σκυρόδεμα 112μ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟ 37°57'38.21" N
23°29'48.53"E
2010
33 Αλιευτικό καταφύγιο Αμπάρια Λίμνης Τριχωνίδας All Concrete SF 1030 60μ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟ 38°35'19.66"N
21°28'3.10"E
2010
34 Πλωτή προβλήτα στο Νυδρί Λευκάδος All Concrete SF 1024 Race Way 36μ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ 38°42'27.86"N
20°42'44.60"E
2010
35 Πλωτές Προβλήτες Λίμνης Βεγορίτιδας All Concrete SF 1230 40μ ΑΘΩΝΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΟ 40°43'26.13"N
21°45'18.39"E
2010
36 Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής Λευκάδας 220μ SF 1040-20 /
204μ SF 1030-12
Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε -
P & C DEVELOPMENT S.A
ΔΗΜΟΣΙΟ   2014
37 Κατασκευή Πλωτών Εγκαταστάσεων στο κεντρικό Λιμάνι Καβάλας 240μ SF 400-20
240μ SF 1024-15
270m Aluminum Frame / Concrete Float / Wooden Deck
Κ/Ξ ΤΡΙΕΔΡΟΝ ΑΤΕ -
ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΔΗΜΟΣΙΟ 40°56'01.9"N
24°24'32.0"E
2014
38 Προμήθεια (και τοποθέτηση) 2 Πλωτών Προβλητών στους Λιμένες Μανδρακίου και Καμαριού νήσου Κω. 60μ SF 1024-15 ΠΛΩ - ΚΑΤ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΟ   *
39 Τουριστικό Καταφύγιο στη θέση Σπηλιά Λιμένας Κέρκυρας 60μ SF 1050-20
148μ SF 1030-12
Κ/Ξ ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. -
ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε
ΔΗΜΟΣΙΟ   2014
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου και για την βελτίωση της online εμπειρία σας. Πατήστε «Αποδοχή» για να συνεχίσετε ή επιλέξτε «Περισσότερα» για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies.
Περισσότερα